Disclaimer
Voor de goede orde willen wij u kenbaar maken dat er alleen gedichten worden verzameld op deze website. De gedichten die u op onlinegedichten.nl tegenkomt zijn door derden geschreven en / of bedacht en door onze bezoekers op de website geplaatst.

Onlinegedichten.nl geeft bezoekers de mogelijkheid om gedichten op de website te plaatsen ter promotie. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Onlinegedichten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gedichten die gepost worden waar copyright aan verbonden is. Er wordt getracht om de gedichten te controleren, wanneer deze geplaatst zijn, om te verkomen dat er misbruik gemaakt wordt van gedichten waar een copyright aan verbonden is.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van onlinegedichten.nl, welke geen eigendom zijn van onlinegedichten.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van onlinegedichten.nl Hoewel onlinegedichten.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door onlinegedichten.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Onlinegedichten.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
10 nieuwste gedichtjes
Top 10 gedichten